Dispečerský systém pro více menších dispečerských subsystémů (l)

Tato topologie je vhodná pro řetězce supermarketů, skladů atd. a správcovské firmy, které využívají hlavní dispečink (např. s nepřetržitou obsluhou) pro sběr dat a komunikaci s místními centrálami, u nichž je místní obsluha během běžných provozních hodin nebo jen zřídka.
Do místní centrály může být integrován regulační systém Domat nebo cizí zařízení, je tak možné realizovat například sběry a místní ukládání dat z výrobních technologií, chladicích systémů apod. s přenosem na centrální dispečink (nebo dispečinky).
Díky centrálnímu dispečinku lze například posílat alarmové SMS z jednoho místa, centralizovat historická data v SQL databázi nebo přistupovat webovým prohlížečem na všechny subsystémy přes jeden webový server:

0221_small_systems_cz

Na centrální dispečink lze připojit až několik stovek subsystémů, topologie závisí na použitých komunikačních prostředcích.
Pro složitější topologie, informace o mezích systému, licencování apod. kontaktujte technickou podporu Domat Control System.