Topologie systému

Předtím bychom měli vědět, jak se bude systém ovládat:

Vidíme, že možností je celá řada.
Všechny dále uvedené specifikace neobsahují periferie (čidla, ventily atd.)