Podstanice na platformě PC

Nejpoužívanější je IPCT.1, procesní podstanice s 8“ LCD dotykovým displejem. Podstanice obsahuje tato rozhraní:

1x        Ethernet
2x        RS232 (COM1, COM2)
2x        USB
2x        PS/2 (klávesnice, myš)
1x        paralelní port (LPT1)
3x        audio (mic in, line in, line out)

Pro aplikace, kde není třeba obslužné rozhraní, lze použít podstanici bez displeje IPCB.1, která má 4 sériové porty. IPCB.1 je vhodná například jako koncentrátor dat pro sběr údajů z měřičů M-Bus.

Montáž

Podstanice IPCT.1 se montuje do dveří rozvaděče nebo do jiné vhodné skříně. Je třeba dbát na dostatečné chlazení, tedy kolem zadní části a boků podstanice by mělo proudit dostatečné množství vzduchu. Obvykle stačí chladicí otvory v rozvaděči bez nuceného chlazení. Pozor při instalaci do plastových skříněk, které z výroby nejsou opatřeny otvory! Ve spodní a horní části skříňky je nutné vyvrtat dostatečný počet otvorů pro cirkulaci vzduchu.
Otvor pro montáž podstanice má mít rozměry 222 x 167 mm, tloušťka panelu smí být maximálně 10 mm. Součástí dodávky je šest kovových svorek, kterými se podstanice upevní z vnitřní strany dveří rozvaděče.

Napájení

Podstanici s napájením osazeným zelenými Wago svorkami je možné napájet buď
• z přiloženého spínaného zdroje 230 / 12 V, nebo
• pokud je v rozvaděči stabilizovaný zdroj 11 … 28 V ss poskytující výkon nejméně 35 W, tak z tohoto zdroje.
Během 3Q 2011 je dodávána série, která vyžaduje pouze napájení 12 V ss. Podstanice jsou na napájení osazeny kulatým konektorem, ne zelenými Wago svorkami. Používejte u nich proto pouze přiložené síťové zdroje.
Pro přiložený spínaný zdroj je potřeba v rozvaděči připravit zásuvku 230 V.

0207_ipcb
IPCT.1 – pohled zezadu

Komunikace

Protože IPCT.1 má porty RS232, pro připojení na sběrnici s I/O moduly je třeba použít převodník RS232 / RS485, například M012 nebo starší typ M011 (ten neměl opticky oddělenou sběrnici RS232 od napájecí části). Převodník zároveň představuje galvanické oddělení sběrnice RS485 (I/O bus) od obvodů podstanice IPCT.1.
Převodník má dvě šroubové svorky pro připojení sběrnice RS485: K1+, K1-. Vedle konektoru jsou přepínače pro ukončení sběrnice BUS END.
Svorky 1 a 2 jsou určeny pro připojení napájecího napětí 10..35 V ss, 12…24 V st. V případě, že převodník je v samostatné skříňce spolu s podstanicí s dotykovým displejem (u obsluhy) a I/O moduly a ostatní prvky jsou ve vzdáleném rozvaděči (u technologie), je možné převodník napájet ze spínaného zdroje, určeného pro napájení podstanice IPCT.1. Pokud je převodník v rozvaděči s moduly, napájí se spolu s ostatními I/O moduly.
S podstanicí je převodník spojen sériovým kabelem 2x CANNON9 F v zapojení „nullmodem“. Kabel není součástí dodávky.

0208_m012

Převodník M012

Komunikační rychlost převodníku se nastavuje DIP spínači, přístupnými po odejmutí vrchního krytu přístroje. Výchozí komunikační rychlost je 9600 bps, 8 bit, což odpovídá výchozím parametrům I/O modulů Domat.
Ostatní zařízení, jako jsou GSM modemy pro posílání a příjem SMS zpráv, se na port připojují přímo pomocí kabelů, které jsou součástí dodávky modemů. Cizí systémy, s nimiž má podstanice komunikovat, je možné připojit přímo na port pouze tehdy, je-li zaručeno, že přes port nebude přivedeno do podstanice cizí napětí.
Pokud má být u podstanice GSM modem, pamatujte na zásuvku 230 V pro napájení jeho zdroje (síťový adaptér) a dostatek místa v rozvaděči, především u skříněk, obsahujících pouze IPCT.1, v nichž bývá nedostatek místa.