MiniPLC

MiniPLC exstuje ve dvou základních provedeních lišících se od sebe výkonem použité platfotmy: méně výkonná platforma BECK (IPLC201, IPLC301) a více výkonná platforma SHARK (IPLC500, IPLC510).

MiniPLC komunikuje s moduly pomocí sériových rozhraní:

IPLC201(500)    1x RS485 (COM4)

IPLC301(510)    2x RS232 (COM1,2), 2x RS485 (COM3, 4)

Rozhraní RS485 je vhodné pro přímé připojení I/O busu. Rozhraní je galvanicky odděleno a ukončeno konektorem se šroubovými svorkami, označenými K+ a K-. U rozhraní jsou dvě diody:

TX (červená) – vysílání dat
RX (zelená) – příjem dat

Při řádné komunikaci rychle blikají střídavě obě diody bez větších pauz.

Pro připojení na řídicí úroveň (vizualizace, web, OPC atd.) a pro konfiguraci a nahrávání dat slouží rozhraní Ethernet. Veškerá komunikace při nastavování probíhá přes tzv. Platform configurator, část prostředí IDE, v němž se tvoří aplikační program. Pro komunikaci je zapotřebí pouze křížený ethernetový kabel nebo propojení MiniPLC do místní sítě. Žádné další převodníky nejsou zapotřebí. Počítač (notebook), na němž běží IDE, musí být vybaven síťovou kartou.

Montáž

MiniPLC se montuje buď

  • dovnitř rozvaděče na DIN lištu, takže displej a tlačítka jsou přístupné pouze po otevření dveří, nebo
  • do otvoru o rozměrech 107 x 47 mm do dveří rozvaděče s použitím rámečku (označení FRAME) a DIN lišty o délce 150 mm, displej s tlačítky je přístupný vně rozvaděče.