Zapojení analogových vstupů a výstupů

U všech modulů kromě MMIO jsou analogové vstupy galvanicky odděleny od ostatních částí modulu. Při zapojování musíme však dodržet základní pravidla:

    • odporová (pasivní) čidla zapojujeme tak, že kabel přivedeme vždy až přímo na svorky modulu AIx, AIGND. Nepoužíváme společné propojovací svorky s potenciálem AIGND v rozvaděči. Pokud toto pravidlo není dodrženo, může dojít ke vzniku úbytku napětí z proudu aktivních vstupů a tento úbytek může ovlivňovat čidla teploty. Čidla pak ukazují hodnoty až o několik desítek stupňů vyšší, než skutečně měří.
    • totéž platí pro vedení signálové země (AOGND) pro analogové výstupy. Typický projev této chyby je ten, že když se otevře ventil, rázem stoupne měřená teplota na zcela nesmyslnou hodnotu. Při oživování systému, kdy se čidla připojují až nakonec a při jejich oživování jsou ventily zavřené, se na chybu nemusí přijít.

0210_common
Zapojení analogových zemí: vlevo správně, vpravo špatně – červeně označeným úsekem vodiče teče napájecí proud aktivního čidla tlaku, na úseku vzniká úbytek napětí, který zkresluje měření teploty.

Na analogové vstupy pro měření odporu (M550, MCIO nakonfigurované jako pasivní) nepřivádějte napětí! Může dojít k poškození vstupních obvodů. U nových modulů, M560, MCIO2 a MXIO jsou vstupy odolné proti přiložení 24 V st, vstupy ale nesmějí být přepnuty do režimu 4..20 mA (v tom případě odpor 125 Ohm protékající proud nevydrží a poškodí se ztrátovým teplem).