Postup při projektování

Řídicí systém Domat je navržen tak, aby projektování a specifikace byly co nejjednodušší. Pro sběrnici není potřeba používat napaječe, ukončovací členy atd., veškeré funkce jsou nastavitelné buď softwarově nebo pomocí DIP switchů – viz katalogové listy k modulům a podstanicím.

Základní postup při projektování je tento:

Určíme počty a typy vstupů a výstupů (fyzických datových bodů) v rozvaděčích.

Stanovíme, které rozvaděče musejí být autonomní (s vlastní podstanicí) a které podružné (pouze se silovou částí a I/O moduly, připojenými k podstanici v jiném rozvaděči).

Podružné rozvaděče používáme v těchto případech:

  • počet I/O je tak malý, že by se nevyplatilo nasazovat samostatnou podstanici
  • rozvaděč je instalován v místě, odkud by nebyl dostupný ovládací panel (dotyková obrazovka nebo LCD displej a tlačítka)

Jistou nevýhodou je, že I/O bus je veden mimo rozvaděč a tím může podléhat rušení nebo poškození.
Podle počtu a typu I/O v rozvaděči vybereme a osadíme I/O moduly.
Obvykle postupujeme tak, že osadíme analogové vstupy a výstupy přidáváním dostatečného počtu kompaktních modulů MCIO2. Pak osadíme digitální vstupy a výstupy. Většinou je potřeba ještě dalších modulů pro digitální vstupy a výstupy – I/O mix doplníme moduly M200, M210, M401 atd. Pokud je třeba manuální přeřízení digitálních výstupů, můžeme použít moduly M215 nebo M325.

U digitálních vstupů se většinou dává přednost vstupům na malé napětí 24V, tedy modulům M401, M420. Moduly pro vstupní napětí 230 V používáme jen tehdy, je-li v rozvaděči více signálů 230 V st, například stavy okruhů světel.
0209_io_bus
Příklad propojení modulů sběrnicí vč. ukončení.

Pro řízení termických ventilů nebo silových členů modulovaných elektrických ohřevů (PWM) můžeme použít modul M312 (8 triaků) nebo MMIO, který obsahuje 7 polovodičových relé, u nichž nezáleží na frekvenci spínání. Funkční bloky prostředí SoftPLC modulovaný signál podporují.
Moduly je možné na sběrnici umisťovat v libovolných kombinacích a v libovolném pořadí. Není nutné, aby regulační smyčky byly v rámci jednoho modulu, i když to samozřejmě zvýší přehlednost zapojení a usnadní oživování.
U posledního modulu na sběrnici je vhodné poznamenat „UKONČIT SBĚRNICI – BUS END ON“. U druhého konce sběrnice bude sběrnice obvykle ukončena u MiniPLC nebo u převodníku M011.