Napájení modulů

U většiny modulů, např. M4xx, M200, M560 a M710 je vstupní část oddělena pomocí optočlenů a napájená přes interní DC/DC měnič. Znamená to, že země vstupů jsou zcela galvanicky odděleny od napájecí části a tedy je možné zem napájení spojit se zemí signálovou a tak použít třívodičové zapojení.

Vzhledem k tomu, že některé moduly mohou zpracovávat nízké napětí, je pro vyšší ochranu galvanicky oddělena i část komunikační.

(Silná šedá čára představuje galvanické oddělení vnitřních částí modulů.)

0202_galvanic_separation

Moduly analogových vstupů (M500) a výstupů (M6xx) mají rovněž část napájecí oddělenou od části vstupní nebo výstupní. Komunikace oddělena není. I v tomto případě je možné použít společnou zem pro napájení i signály.

0202_galvanic

Kompaktní moduly MCIO2, MMIO a MXIO mají všechny části (napájení – analogové vstupy a výstupy – digitální vstupy – digitální výstupy – komunikace) mezi sebou kompletně odděleny. Pozor, pokud jsou použita aktivní čidla (výstup 0..10V), je nutné zem AIGND spojit se vztažným vodičem napájení G0 („zem 24 V st“), aby výstupní signál z čidla měl vztažný potenciál. Totéž platí pro analogové výstupy: ve třívodičovém zapojení ventilů a klapek (G, Y, G0) je nutné spojit AOGND s G0.

Obecně se u rozsáhlejších zařízení pro snazší diagnostiku a zvýšenou spolehlivost systému doporučuje používat zvláštní transformátor pro periferie i u těch modulů, kde v zásadě je třívodičové zapojení možné.