Pravidla pro zapojování

s modulem, případně blokuje komunikaci s více moduly nebo s celou sběrnicí (záleží na napěťových poměrech, tj. na vzdálenostech mezi moduly a na jejich počtu). Poškození modulů nehrozí.

Vzdálenost mezi moduly je libovolná, neexistuje maximální vzdálenost mezi moduly, kterou by nebylo možné překročit. Jediné omezení je celková délka sběrnice 1200 m.