Integrace do vizualizace

Pro fyzické rozhraní platí obdobná pravidla, jako v předchozím případě. Musíme si uvědomit, že v principu se jedná pouze o přivedení signálů na společnou vizualizaci a datové vazby s podstanicemi (tedy výměnu signálů mezi SoftPLC a cizím systémem) by bylo třeba dopisovat pomocí skriptů ve vizualizaci. Při odstávce počítače s vizualizací pak tyto vazby nejsou funkční.

Při požadavcích na funkční vazby se proto doporučuje integrovat přímo do podstanic, všechny cizí proměnné pak jsou k dispozici v prostředí SoftPLC a je možné je zahrnout do programových struktur. Naproti tomu pokud se jedná pouze o sběr, ovládání a záznam hodnot, případně generování alarmů z cizího systému, může být výhodnější přímá integrace do vizualizace, protože podstanice pak není zatěžována datovým tokem mezi cizím systémem a vizualizací.