Bezdrátový přístupový bod

Při plánování bezdrátového přístupu musíme uvažovat dva základní faktory:

  • dosah signálu
  • bezpečnost sítě

Síťové prvky WiFi (802.11b/g) komunikují na frekvenci 2.4 GHz a pro kvalitní komunikaci je žádoucí přímá viditelnost mezi vysílací a přijímací stranou. V budovách je velmi obtížné pokrytí signálu plánovat, obvykle se neobejdeme bez měření. Signál je silně tlumen železobetonovými konstrukcemi, sádrokartónem prochází lépe.

Základním bezpečnostním pravidlem je omezit dostupnost signálu pouze na kontrolovatelná místa. Používejte filtrování MAC, zabezpečení WEP, pokud možno WPA a jiný způsob (např. Radius server, pokud to technologie dovolí).

Standardní specifikace Domat, kdy je dodán nejmodernější odzkoušený model renomovaného výrobce, je DC-NAP.