HMI editor a webový přístup

HMI editor a webový přístup

K datům v PLC řady mark lze přistupovat několika způsoby. LCD displej přímo na podstanici slouží pro rychlou obsluhu, potvrzování alarmů a nastavování požadovaných hodnot či časových programů. Menu LCD displeje se konfiguruje v programu Merbon HMI Editor. Ve stromové struktuře s libovolným větvením mohou být i úseky chráněné PINem, takže se k hodnotám dostane jen oprávněný uživatel.

hmi_web

Pro webový přístup je nejprve nutné pomocí HMI editoru vytvořit webové stránky, které se pak nahrají do PLC. V programu Merbon HMI Editor se vytvářejí grafické panely s texty, obrázky, ovládacími tlačítky, vloženými grafy, hodnotami a dalšími objekty. Jako podklad lze použít schéma technologie, půdorys nebo jakýkoli jiný obrázek. Je možné nastavit i průhlednost objektů. Rozlišení je volitelné, takže jako výchozí formát obrazovky vybereme některou z předdefinovaných velikostí, nebo zadáme vlastní. Díky tomu, že veškerá data jsou ukládána ve vektorovém formátu, grafika má stejný vzhled i u webových klientů s různým rozlišením obrazovky. Používaný standard HTML 5 je podporován všemi aktuálními verzemi prohlížečů. Systém nevyužívá technologii Java, a proto je vhodný i do prostředí s vysokými nároky na bezpečnost.

Další možnosti jsou integrace do SCADA software RcWare Vision či vyčítání dat a nastavování hodnot přes API webového serveru (JSON), v přípravě je OPC server a aplikace pro mobilní zařízení.

hmi_web2