Další funkce

Webový přístup

RcWare Vision používá vlastní knihovny a Microsoft Internet Information Server. Přístupová práva pro jednotlivé uživatele se nastavují pro každý projekt i schéma zvlášť. Volitelná je možnost zápisu (uživatel smí měnit hodnoty). Pomocí webového přístupu jsou dostupné i historické trendy, včetně komfortního menu, kde si uživatel vybírá předdefinovanou šablonu a určí časový rozsah zobrazovaných dat. Schémata zařízení vypadají naprosto stejně, jako v grafice; pro webový přístup není třeba grafiku jakkoli doplňovat. Stačí pouze instalovat a nastavit webový server, což je záležitost patnácti minut.

RcWare Vision - webový přístup

Skriptování

Pro složitější zpracování dat, výpočty a logické vazby je možné v systému definovat skriptové datové body. Skriptovací jazyk může být buď klasický RcWare, nebo JScript.NET. Skriptové datové body čtou hodnoty jednoho nebo několika datových bodů a výsledky výpočtů poskytují na svých výstupech.

Záznam událostí

Uživatelské a systémové události se zaznamenávají v databázi. Pro zvýraznění zajímavých událostí jsou v systému filtry, záznamy lze tisknout a exportovat jako textové soubory. Databáze událostí jsou sdíleny mezi stanicemi – na nadřazené stanici je možné prohlížet záznamy ze stanice podřízené.

Alarmy

Každý datový bod může být definován jako alarmový. Pro binární a diskrétní hodnoty může být jako alarmový označen kterýkoli stav, u analogových hodnot se definuje dolní a horní hranice alarmu. Každý alarm má nastavitelné zpoždění. Alarmové hlášení se pak směruje na tyto výstupy:

  • alarmový telefonní hovor
  • SMS zprávu
  • vyskakovací okno
  • hlasové hlášení (na zvukovou kartu řídicí stanice).

 

V systému je záznam odeslaných SMS s možností přeposílání dalším uživatelům.

Alarmy je možné třídit a filtrovat podle různých kritérií, pro snadnou lokalizaci alarmu v grafice jsou v systému funkce “Najdi v textovém editoru” a “Najdi ve schématech”.

Historická data

U vybraných datových bodů se periodicky ukládají jejich naměřené hodnoty. Existují dva typy historických dat:

  • dlouhodobá historie: ukládá se natrvalo do textových souborů nebo SQL databáze, pro dlouhodobou analýzu
  • krátkodobá historie: pouze několik dnů zpět, rychlejší vzorkování, pro sledování trendů, ladění regulačních smyček a analýzu zařízení.

web_pristup2

Pro větší objemy dat (řádově tisíce až desítky tisíc proměnných, tisíce vzorků za vteřinu) se k ukládání používá databáze RcWare DB.

Navzorkované hodnoty se zobrazují v grafu a lze je exportovat do souborů .CSV a .XLS. Export může také probíhat automaticky v zadaných intervalech. Databáze SQL i RcWare DB jsou pro ostatní programy otevřené, takže stanice RcWare Vision může pracovat jako koncentrátor dat z různých systémů a poskytovat aktuální hodnoty např. přes OPC server a historická data přes databázi SQL a automaticky exportované soubory.

Komunikační drivery

Poslední doplňky a vylepšení programu jsou obsaženy v hotfixech, které lze zdarma stáhnout. Systém obsahuje drivery pro otevřené standardní protokoly (OPC klient i server, BACnet, Modbus TCP a RTU, M-Bus), měřiče (IEC61107, M-Bus pro desítky typů měřičů), pro další PLC protokoly, např. SAIA, Simatic, Advantech, Landis & Gyr (RWP80, PRU, RVD235), Sauter (EYZ2400/3600), Johnson Controls (9100), Staefa (NICO), AMiT, Teco, Micropel, Linde a další. Cizí systémy, které lze integrovat do SoftPLC, je samozřejmě možné snadno vizualizovat pomocí runtimu SoftPLC, který běží na PC s vizualizací jako služba.