Grafická centrála

RcWare Vision je vizualizační systém (SCADA) s bohatými možnostmi integrace. Ve svých současných verzích využívá nejmodernějších softwarových nástrojů a komunikačních standardů (například Microsoft .NET). Poskytuje tedy plnou kompatibilitu se stávajícími systémy a nabízí výhody pokročilého síťování subsystémů stanicí pro sběr dat a řídicích stanic.

Modularita systému usnadňuje postupné budování dispečinků od nejjednodušší vizualizace naměřených hodnot po distribuované integrované systémy. Zvláštní zřetel je kladen na vysokou spolehlivost, rychlé vytváření aplikací a snadné nastavování i pro méně pokročilé uživatele. Licenční politika zpřístupňuje systém dokonce i pro nejmenší zařízení o několika desítkách datových bodů, zatímco pro rozsáhlé instalace existuje horní hranice ceny.

RcWare Vision je kompatibilní s operačními systémy MS Windows NT/2000/XP/7/8. Prostředí aplikace se snadno ovládá a obsahuje všechny nástroje a prostředky pro méně zkušené uživatele. Zároveň ale po přiřazení administrátorských práv zpřístupní veškeré administrátorské nástroje pro nejpodrobnější konfiguraci systému.

RcWare Vision - grafická centrála Scada

Grafická schémata

Pro rychlý a srozumitelný přehled o procesních hodnotách a nastavení jsou tím pravým prostředkem grafická schémata. Jejich velikost je volně definovatelná; schémata mohou obsahovat tyto prvky:

 • text – volně definovatelný text s kompletními vlastnostmi písma ve Windows
 • bitmapa – pevné velikosti nebo roztažitelná, též jako podklad stánky
 • indikátor a nastavovač hodnoty – nejrůznější podoby, volně definovatelné barvy atd.
  • tlačítko – skok na další schéma, trend nebo ekvitermní křivku
  • tvar – základní geometrické tvary
  • čára – spojovací čára s funkcí potrubí
 • animace – symbol, střídající bitmapy podle stavu jednoho nebo více datových bodů
  • časový program – týdenní časový program s neomezeným počtem událostí
  • ekviterma – grafická reprezentace čtyřbodové topné křivky
  • graf – online trend se vzorkováním jedné nebo více hodnot

Jako bitmapy lze použít formáty *BMP, *JPG, *JPEG, *ICO, *GIF, *EMF a *WMF. Schémata s definicí dynamických obrazovek se ukládají jako soubory s příponou *.SCH – každé schéma je uloženo v samostatném souboru, což zjednodušuje zálohování a aktualizace.

 RcWare Vision - grafická centrála Scada 2

Editor datových bodů

Je základní komponentou pro vytváření a správu seznamu datových bodů, které se používají pro komunikaci. Okno editoru datových bodů se skládá ze dvou částí:

 • stromový náhled
 • tabulka s datovými body.

V systému se nejprve definují komunikační kanály (sériové linky, RS232 přes porty Ethernet, OPC, atd.) a datové body. Pro kopírování, vkládání, mazání a přesouvání v systému existuje řada klávesových zkratek, které významně urychlují práci. V datovém bodu lze definovat lineární přepočet měřené hodnoty, alarmové meze, jednotku měření, vzorkování historie a především komunikační parametry. Základní aplikace je připravena během několika desítek minut.

RcWare Vision - grafická centrála Scada 3

Další funkce

web_pristup_thumb
Webový přístup, záznam událostí, skriptování, historická data, alarmy a komunikační drivery
Více informací