SoftPLC IDE

Aktuální verze

File downloadRcWareCommonInstaller.msi (18,1 MB) – 25/10/2016

 

Poznámky k verzi 2016.10.25 (v.1.16.1025.0)

 • BUG-FIX: Opraveno chybné zobrazování °C na IPLC201/301.

Poznámky k verzi 2016.06.15 (v.1.16.0615.0)

SoftPLC IDE 2016.04.06 (v 0.9.16.406)

 • NEW: Nový release MiniRT V20160406
 • NEW: Mbus driver: přidány nové meřáky do xml
 • NEW: CommLynx(Danfoss): přidána podpora pro zápis broadcastových adres (je nutné zkontrolovat parametry komunikace, zápis na chybné místo může potenciálně poškodit technologii)
 • BUG-FIX: Buderus driver: opravena komunikace – commError handling (A5 odpověď v „normal“ módu, timeout „normal“ módu nezpůsobí komunikační chybu); editor – opraven kód parametrů (hexadecimální formát v XML definici); byly přidány nové parametry do definice
 • BUG-FIX: SolarLog meteo: opraveny možnosti CRC – ve specifických případech je akceptováno chybné CRC
 • BUG-FIX: Elcor driver: opraveno čtení z archivu – nezdokumnetovaný datový formát (bin vs BCD)
 • BUG-FIX: Simatic driver: opravena chybná odpověď (komunikační buffer je vyprázdněn před dalším dotazem)
 • BUG-FIX: SscpDriver – opraveno uložení proxy ID; opravena komunikace přes proxy při nestabilním spojení (špatné zpracování stavu „isLogged“, když nastane „SocketException“)
 • NEW: BK Precision driver – čtení zobrazovaných hodnot

HMI editor 2016.06.15 (v 0.9.16.0615)

 • CHANGE: znak stupně celsia není nahrazen znakem „o“ během exportu menu pro HT100/HT101

 

Starší verze

PDFPoznámky ke starším verzím RcWare SoftPLC

 

File downloadRcWareCommonInstaller verze 2015.11.12 (v 0.9.15.1112)

File downloadRcWareCommonInstaller verze 2015.04.21 (v 0.9.15.0421)