RcWare Vision

Instalátory

File downloadInstalátor verze pro Windows s .NET 1.1 (Windows XP a starší) – (21,3 MB) 20/06/2016

File downloadInstalátor verze pro Windows s .NET 4 (Windows 7 a novější) – (23,6 MB) 20/06/2016

 

Update na aktuální verzi

File downloadHotfix aktuální verze pro Windows s .NET 1.1 (Windows XP a starší) – (21,6 MB) 11/10/2017

File downloadHotfix aktuální verze pro Windows s .NET 4 (Windows 7 a novější) – (21,2 MB) 11/10/2017

 

PDFPoznámky k verzím

 

Poznámky k verzi 11.10.2017

2017/10/11 – HOTFIX – úprava používání start_ini souboru při spuštění rc
2017/10/10 – HOTFIX – SSCP ovladač: oprava zobrazení dlouhých jmen proměnných
2017/10/06 – HOTFIX – oprava načítání SoftPlc proměnných s dlouhými názvy
2017/09/27 – HOTFIX – vyhodnocení alarmu přidáno k vyhodnocování skriptu
2017/09/19 – HOTFIX – přidaná možnost změny velikosti schématu včetně objektů
2017/09/19 – scada export: přidán report
2017/08/14 – HOTFIX – export do scady: oprava hlášení o duplikátních guid schémat
2017/08/10 – oprava čtení řetězců z DB skriptovaci funkci GetParticularData
2017/08/07 – přidaná kontrola guid schémat před konverzi do scady; oprava předání parametrů „force project start“ při konverzi do scady
2017/08/03 – HOTFIX – oprava exportu šablon grafu do xml (oddělovač desetinných míst)
2017/08/01 – HOTFIX – oprava čtení float hodnot z .ini souboru (oddělovač desetinných míst)
2017/07/27 – HOTFIX – SSCP driver: tpgVersion added to definition
2017/07/27 – scada export: přidáno „force project start“
2017/07/13 – input dialog – přírůstek v posunovací listě se řídí nastavením v datovém bodu
2017/06/19 – přidán AMiT import, export AMiT do Scady
2017/05/09 – HOTFIX – oprava exportu saia scomm parametrů do xml
2017/05/02 – šablona grafu: při přejmenování na existující se vytvoří nové guid
2017/04/14 – HOTFIX – Modbus – double integer no rotate support
2017/04/05 – úpravy čtení historie (různé digitální masky pro jednu RT proměnnou)
2017/04/04 – HOTFIX – hromadné funkce: přidáno nastavení textu skriptu u tlačítka
2017/03/16 – statistika stanic: oprava inicializace struktury pro statistiku
2017/03/14 – HOTFIX – konverze do scada2: přidán mapovací soubor pro odkazy ve schématu, konverze do scada2: schéma: oprava exportu stavu datového bodů typu časový program v animaci
2017/02/22 – kontrola nastavení min a max pevně osy v grafu (včetně konverze do scady)
2017/02/16 – softplclink info dialog zobrazí „skipping“, pokud se spojuje až při prvním dotazů na proměnnou

Starší verze

File downloadHotfix pro Windows s .NET 1.1 (Windows XP a starší) – (19,9 MB) 14/02/2017

File downloadHotfix pro Windows s .NET 4 (Windows 7 a novější) – (22 MB) 14/02/2017